DO POBRANIA

Wniosek o wydanie EKUZ dla osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pobierz

Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych.

Pobierz

Zlecenie na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego - obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku

Pobierz

deklaracji wyboru lekarza

Pobierz

Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie - „część B” - obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku

Pobierz

Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie - „część A” - obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku

Pobierz

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze (z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie) - obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku

Pobierz